مینی فیوژ/ورتکس

مینی فیوژ/ورتکس,مینیفیوژ,مینی فیوژ ,ورتکس,اسپین,اسپینر,سانتریفیوژ

مینی فیوژ/ورتکس

سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۴:۱۵ ۰ نظر  بازدید

مینی فیوژ / ورتکس

۳۰۰۰ دور

دارای ۲ سری مجزا

میکروتیوب های : ۰,۲ - ۰.۵ - ۱.۵ - ۲

ورتکس

Short spin - long spin


تصاویر

kiagen-biotech